Spre ordet om Ignite Bergen

Hjelp oss å spre ordet om Ignite Bergen.

Kan du hjelpe oss ved å invitere noen av dine venner på Facebook?